İletişim : +90 530 302 88 60 // E posta: info@yepud.org

Etkinlik Sektörü Buluşması Sonuç Bildirgesi;


Değerli Katılımcılar,
24 Mart 2015 tarihinde YEPUD önderliğinde Hilton Bomonti’de gerçekleştirdiğimiz “Etkinlik Sektörü Buluşması” sonrasında hem şirket hem de mekan yöneticilerine danışarak hazırladığımız sonuç bildirgesini sizinle paylaşmak, sektör bileşenleri olarak eksik kaldığımız, gelişmemiz gereken konuların altını çizmek istedik.
Aşağıda bulunan ve sektörün gelişimi için hepimizin dikkate alması gereken konulara ekleyeceğiniz başka konular varsa lütfen bize bildirin.
Etkinlik sektörü hepimizin fikirleri, desteği ve enerjisi ile daha da büyüyecek!
1. Kurulum ve Sökümde Yetkili: Şirket ve otel arasında yapılacak bir sözleşme ve yazışmayla kurulum ve söküm esnasında “Müşteri”, “Teknik” ve “Güvenlik” ile irtibatta bulunacak yetkili kişiler belirlenmesi, bu kişiler sorumlu olarak bildirilmesi, bu süreçte işin başında bulunması YEPUD bünyesinde bulunan tüm firma çalışanları gündüz kurulum, akşam iş esnasında ve söküm zamanında logolu, iş elbiseli, iş ayakkabılı, görevlerimizi tanımlayan veya departmanların belirtildiği standart bir kostüm içinde olmalıdır. Davet esnasında salon içerisinde görevli ekibimiz geceye uygun olarak takım elbiseli ve elbiseli (gerekirse yaka kartlarıyla) yer almalıdır.
2. İş güvenliği: Yüksek alanlarda çalışacak, truss kuracak, teknik iş yapacak personelimizin yükseklik belgesi ve çalışabilir sağlık raporları davet öncesi mekanlara gönderilmeli, çalışma esnasında güvenlikli teçhizatlar ve kemer kullanmalı, kullanmayan kişi ve kurumlar mekan görevlisi tarafından uyarılmalı, çalışmasına izin vermemeli ve otel görevlisi tarafından kontrol edilmelidir. YEPUD ve TESDER iş birliği ile taşıma – kurum – söküm standartları, elektrik, yükseklik, truss, dekor kurulum ve montaj standartlarından oluşan “Göz Ucuyla Güvenlik” eğitimlerimiz ile tüm sektörü iş güvenliği konusunda bilgilendirmeye başlıyoruz.
3. Özel Fee: Mekanlar ve şirketler arasında öneri listelerinde uzun yıllardan bu yana çok önemli yer tutan kişi ve kurumlarla yapılmış özel fee (komisyon) anlaşmalarının, farklı fee sistemlerinin sektörümüzde büyük yara açtığı ve haksız rekabete sebep olduğu görülmektedir. Bu durum, derneğimizin üzerinde durduğu, sektörün en büyük sorunlarından biridir. Eşit rekabet düzeninin getirilmesi için YEPUD standartlarına sahip firmaların listesinin, Fee sistemi olmaksızın, hazırlanması ve mekanlar tarafından müşteriye bu listenin sunulması gerekmektedir.
4. Zaman Planlaması: Etkinliklerde hazırlık ve söküm sürelerinin mekan, müşteri ve şirketlerle zamanlama planlaması yapılması. Yapılacak etkinliğin büyüklük ve kapsamı belirlenerek mekan yöneticilerinin kiralamaları yapması . Mekan yöneticilerinin iş günü öncesi ve sonrası konusunda müşteri ile detaylı bilgiye sahip olmaları . Belirlenmiş ise organizasyonu yapacak event şirketi ile kiralama zamanında birlikte toplantı yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle çıkan sorunlar mekan -müşteri ve etkinlik şirketi arasında sıkıntılar yaratmaktadır. Mekan satışları sorununun ortak çözümü için çalışılmaktadır.
5. Mekan ve Şirket içi eğitimler: YEPUD tarafından teknik ve standart çalışma şartları ile ilgili eğitimlerin verilmesi , şirket ve mekanların talebi doğrultusunda hızla başlayarak sektörün bu konudaki eğitimleri tamamlanacaktır. Eğitimlerimiz için öncelikle talepte bulunan Four Seasons The Bosphorus Hotel ve Raffles Hotel ‘in gerekli departmanlarına belirlenecek günlerde verilecektir.
6. Sektörel Eğitim : Sektörün gelişimi için 8. Dönemini bitirdiğimiz Etkinlik Yönetimi Sertifika Programı yaygınlaştırılarak sektörde eğitimli ve uzman bir kadro oluşumunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.
7. Sektör yasası: Sektör yasalarının oluşturulması ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda YEPUD sektör dernekleriyle birlikteliklerini güçlendirerek TESDER ile birlikte hareket etmeye başlamış ,YEKON (yaratıcı endüstriler konseyi )çatı örgütünde buluşmuş ve örgütle birlikte sektörle ilgili yapılan çalışmalarına hız vermiştir.
8. İTO: Sektör şirketlerinin İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan Nace kodu 31’in içerisinde bulunan ilgili meslek koduna kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ortak bir çatıda buluşabilmemiz için, Nace kodu 31 olmayan firmaların mutlaka kodlarını 31 olarak değiştirmeleri bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
9. SGK ve GBT Kayıtları: Mekanlarda çalışacak organizasyon firmasının ve firmaya bağlı taşıyıcı firmaların, tüm görevlilerinin sürekli ya da geçici SGK bildirgelerinin ve GBT listelerinin mekana verilmesi gerekmektedir.
10. Tasarım ücreti: Proje yapım , mekan ve dekor tasarımı ve davet demoları için sözleşme yapılarak, belirlenen ücretin alınması çoğu sorunu çözecektir. Tasarıma göre kademelere ayrılarak uygulanacak bu ücret, müşteriye bildirilecek ve tasarım hazırlama maliyetini kapsayacaktır. Bu ücret, işin alınması halinde toplam bütçeden düşürülebilir olacaktır. Bu konu ivedi ve çok önemlidir. Birlikte Eğitim ve yapılanma ile sektörümüzün sorunlarına çözüm bulacağımız umudu ile
Hepinize Sevgi ve Saygılarımla.
            Yavuz Özdel
                Başkan

Scroll to Top